TORRIS (KOLSYREIS)

KOLDIOXID CO2 I FAST FORM

 

Primetime är AGA:s rikstäckande återförsäljare av torris för nöjesbranschen. Priserna är desamma som om du handlar direkt från AGA, men du får torrisen på samma faktura som hyran av torrismaskinen. Den koldioxid som säljs som torris eller som gas är återvunnen ur luften, ingen ny koldioxid tillförs till luften.

Torris används i torris-rökmaskiner, lämpligen ProIce Torris-rökmaskiner, för att skapa tung rök som ligger på golvet utan att stiga. Torris-röken har egenskapen att den håller sig nere genom dess densitet, vilken är lägre än luften. Den ligger alltså inte lågt p g a att den är kall, vilket gäller andra former av tung rök, t ex Jem Heavy Fog.

Torris säljs i block eller pellets. Isen levereras i frigolitisolerad kartong eller i islåda.

AGA_Torris.JPG (27889 bytes)

Pellets i kartong Block i kartong
5 kg 7 kg
17 kg 26 kg
Pellets i islåda Block i islåda
200 kg 230 kg
375 kg 485 kg

g

Allmänna egenskaper

Koldioxid är en färglös gas med en svag, stickande och syrlig doft. Koldioxid är inte brännbar och underhåller inte förbränning. Torris framställs av flytande koldioxid, som först expanderas till koldioxidsnö, och som sedan sammanpressas till isliknande form. Torrisen sublimerar, dvs. övergår direkt från fast till gasform, utan att anta den flytande mellanformen. Därav benämningen torris. Sublimeringen sker vid en temperatur på 78,4°C (vid atmosfärstryck). Vid förgasning i ren rumsluft får torrisen inte lämna dålig smak eller lukt i det vattensnöskikt som bildas på torrisen (genom utfällning av luftfuktigheten). Ett kg torris kyler bort lika mycket energi som två kg vanlig is, och ger efter förångning ca 530 liter gasformig koldioxid. Torrisen framställs i två former: block och pellets.

Block-is

Block-isen framställs genom att koldioxidsnön sammanpressas under högt tryck. Block-isens densitet är ca 1,57 kg/dm3 och uppvisar en påtaglig mekanisk hållfasthet. Block med en nominell vikt på ca 0,9 kg erhålls genom sågning. Standard leveransform: individuell förpackning med kraftpapper.

Pellets

Pellets framställs genom sammanpressning under lågt tryck samtidigt som det sker en uppdelning i små tappliknande bitar. Den mekaniska hållfastheten är låg, men bitarna tål att ösas med skopa eller skyffel. Densiteten är ca 1,4 kg/dm3, och skrymdensiteten är 0,85 kg/dm3. Standard leveransform: lösvikt.

Hantering och miljö

Torris kan vid beröring orsaka köldskador (brännskador), varför skyddshandskar bör användas vid regelbunden hantering. Lätt och flyktig beröring med torra händer är ofarligt. Torris kan utan problem hanteras och förvaras i normalt ventilerade lokaler. Däremot får förvaring inte ske i oventilerade förrådsutrymmen, eftersom gasen är tyngre än luft och därför kan samlas i lågt belägna utrymmen.
Det hygieniska gr
änsvärdet för koldioxid är 0,5 % (volymprocent). Vid halter över 3 % kan andningsbesvär börja uppträda, och vid halter över 10 % kan medvetslöshet inträffa. Torrisens förgasningshastighet i luft är förhållandevis låg, men tillsätts den varma eller våta medier ökar förgasningshastigheten markant.

Fysikaliska data

Flytande livsmedelskoldioxid

Komponent

Halt

Enhet

Koldioxid, CO2

> 99,9 Volym-%

Vatten, H2O

< 20 ppm

Oxygen O2

< 20 ppm

Lukt och smak

ingen

Dessa värden gäller för koldioxiden vid tillverkning av torris. Vattenhalten kan öka under lagring av torrisen p g a kondensering av luftfuktigheten.

Torris

Namn:

Torris, koldioxidpellets, kolsyreis.

Kemisk formel:

CO2

Kokpunkt (sublimationspunkt):

-78,4 °C (101,3 kPa)

Relativ densitet, gas:

1,53 vid 0 °C och 101,3 kPa

Sublimationsvärme:

573,6 kJ/kg

Kyleffekt till 0 °C:

636,9 kJ/kg

Vi förbehåller oss rätten att göra förändringar i specifikationer och data utan avisering.

Sidan är uppdaterad 2011-09-21 av Per Ekblad. © Primetime AB 2011