Primetime AB | Support

Support


Vi tillhandahåller teknisk support och utför underhåll och reparation på de produkter vi säljer.
Kontakta oss innan ni skickar in produkter till oss för reparation. Mycket går att avhjälpa via telefon eller e-post.

Garantier: Vi lämnar fabriksgaranti enligt resp. tillverkares villkor.

Manualer och säkerhetsdatablad finns under respektive produktkategori. Manualer till utgångna produkter kan beställas via e-post.